Zespół

Bialska Orkiestra Beta / Blasorchester Zülz

działający przy DFK Biała

otrzymał w roku 2018 dofinansowanie z dotacji

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu

"Wsparcie działalności zespołów artystycznych

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w roku 2018"